استاندار خوزستان در روز جهانی هواشناسی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در روز جهانی هواشناسی؛

۰۳:۵۷
بسمه تعالی در مقطعی از زمان زندگی می کنیم که سکونت گا‌ههای بشری بیش از گذشته با انواع بلایای طبیعی مانند طوفان های حاره ای، سیل ، گرد و خاک ، خشکسالی و دیگر پدیده های جوی روبرو هستند ، ضروری است که همه کشورها و سازمان ها همگام و هماهنگ در خصوص جلوگیری و یا کاهش خسارت های ناشی از حوادث چاره اندیشی نمایند. کشور عزیزمان ایران و به طور ویژه استان خوزستان نیز شاهد  وقوع حوادث بی شماری ناشی… در ادامه بخوانید