1396/07/25
معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان

 

نام و نام خانوادگی: مسعود رئوفی


سوابق تحصیلی: مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق و لیسانس مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:

-        بخشدار جایزان از توابع امیدیه از سال 76 تا 82

-        بخشدار شاوور از توابع شوش دانیال از سال 82 تا 85

-        بخشدار بخش مرکزی امیدیه و معاون فرماندار امیدیه از سال 85 تا 89

-        بخشدار جزیره مینو از سال 89 تا مهر 94

-        معاون سیاسی و اجتماعی ویژه آبادان مهر 94 تا کنون