1396/07/25
معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حقیقت

سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع کشاورزی از دانشگاه شیراز و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دارای سوابق اجرایی به مدت 24 سال از جمله:

-        مدیریت تولید و جانشین مدیرعامل کارخانه صنعتی تولیدی خرم نوش خرمشهر

-        کارشناس مسئول بررسی طرح های اقتصادی و مسئول اداره تسهیلات بانکی سازمان کشاورزی خوزستان

-        رئیس اداره آمار و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

-        عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دبیر کمیته صنایع تبدیلی