فوری

تعطیلی مدارس آبادان در شیفت صبح/تکمیلی؛شیفت عصر مدارس تعطیل شد

مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نوبت صبح در خوزستان در روز دوشنبه غیر حضوری شد.

به اطلاع می رساند با توجه به شرایط جوی مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نوبت صبح در خوزستان در روز دوشنبه مورخ ۲۹ آبان‌ماه غیر حضوری شد.

در خصوص وضعیت فعالیت مدارس در نوبت بعد از ظهر متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 

تکمیلی :مدارس شیفت عصر تعطیل و آموزش غیر حضوری اعلام شد.

۷۰۴