همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی 

فرماندار ویژه آبادان به عنوان فرماندار برتر در سطح استان انتخاب شد

فرماندار ویژه آبادان به عنوان فرماندار برتر درحوزه انجمن کتابخانه ها ی استان شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان هم زمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای ارج نهادن به فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و بر اساس بررسی کمیته ارزشیابی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان به عنوان فرماندار برتر استانی در حوزه کتاب و کتابخوانی شناخته شد.

برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه ها مطابق با زمان بندی های انجام شده و پیگیری طرح ها و مصوبات مرتبط با حوزه کتابخانه ها و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی را از شاخص های مهمی در ارزیابی فرماندار برتر حوزه کتابخوانی بود.

همراهی فرماندار ویژه آبادان با کتابخانه ها علاوه بر پیشرفت این مجموعه های فرهنگی باعث گردید تعداد اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان از مرز سی و سه هزار نفر بگذرد، و میزان مراجعه مردم در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش چهل درصدی باشد.

۱۰۳