صادق جلالی خبر داد:

پوشش بخش اروندکنار به دوربین های مدار بسته/مانیتورینگ۹۰درصد روستاها انجام شد 

کل بخش اروند کنار به سیستم دوربین های مدار بسته تجهیز می شود.این خبری بود که صادق جلالی بخشدار اروند با علامت آن عنوان کرد: در راستای ایجاد امنیت و آسایش و جلوگیری از سرقت ها تمام بخش اروندکنار به سیستم دوربین مدار بسته تجهیز خواهد شد.

 

کل بخش اروند کنار به سیستم دوربین های مدار بسته تجهیز می شود.این خبری بود که صادق جلالی بخشدار اروند با علامت آن عنوان کرد: در راستای ایجاد امنیت و آسایش و جلوگیری از سرقت ها تمام بخش اروندکنار به سیستم دوربین مدار بسته تجهیز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان وی در این باره گفت :همچنین بیش از ۹۰ درصد روستاهای اروندکنار توسط دهیاران به دوربین های مدار بسته تجهیز شدند.

جلالی تصریح کرد: پیرو مصوبه بخشداری ، شهرداری اروندکنار نیز در چهار نقطه حساس حوزه شهری از جمله میدان ورودی ، میدان قصر و دونقطه انتهایی این حوزه نیز به همین سیستم مجهز خواهندکرد.

۱۳۲