با حضور فرماندار ویژه آبادان، مدیران کشوری و استانی سازمان شیلات

نشست هم اندیشی توانمندسازی جایگاههای عرضه ی سوخت شناورهای صیادی برگزار شد 

با حضور احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ،سرپرست مدیر کل شیلات استان و مدیران کشوری سازمان شیلات نشست هم اندیشی توانمندسازی جایگاههای عرضه ی سوخت شناورهای صیادی برگزار شد .

 

با حضور احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ،سرپرست مدیر کل شیلات استان و مدیران کشوری سازمان شیلات نشست هم اندیشی توانمندسازی جایگاههای عرضه ی سوخت شناورهای صیادی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان عباسپور در ابتدای این نشست گفت :آبادان به شهر نخل و نفت و نهر مربوط است و بخش زیادی از معیشت مردم در حوزه شیلات به رونق کسب و کار وابسته است که یکی از مهمترین حوزه های آن صید و صیادی می باشد.از سال ۱۳۸۴هیچونه مجوز صیادی صادر نشده است که باید به آن نگاه ویژه شود.

وی در خصوص بررسی مدیریت جایگاه سوخت مناطق آبی گفت:در بحث تامین سوخت مورد نیاز شیلات واقعا حفره های وجود داشته که باید دید چه دلیلی وجود دارد که برخی از جایگاه های سوخت دریایی دچار اختلاف و عدم خدمت رسانی مطلوب بوده اند و هنوز در حال فعالیت است.

وی گفت:با توجه به گستره اشتغال و معیشت شهروندان در حوزه صید و صیادی بر همه دستگاه های ذی مدخل شهرستان تکلیف است تا به صورت خاص نسبت به رفع مشکلات مرتبط با مجاری عرضه سوخت ساحلی اهتمام ویژه داشته و این جلسه و مبنای جلساتی از این دست به همین منظور می باشد.

فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد:با توجه به گستره اشتغال و معیشت شهروندان در حوزه صید و صیادی بر همه دستگاه های ذی مدخل شهرستان تکلیف است تا به صورت خاص نسبت به رفع مشکلات مرتبط با مجاری عرضه سوخت ساحلی اهتمام ویژه داشته و این جلسه و مبنای جلساتی از این دست به همین منظور می باشد.

۵۴