به مناسبت هفته ی ملی سلامت بانوان

ایستگاه سلامت و غربالگری در فرمانداری ویژه آبادان برپا شد

صبح امروز و به مناسبت هفته ی ملی سلامت بانوان ایستگاه سلامت و غربالگری در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.

 

صبح امروز و به مناسبت هفته ی ملی سلامت بانوان ایستگاه سلامت و غربالگری در فرمانداری ویژه آبادان برپا شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این رویداد علاوه بر صرف صبحانه ی سلامت ،پرسنل و ارباب رجوع فرمانداری توسط تیمهای تخصصی مرکز بهداشت آبادان مورد سنجش سلامت ،مشاوره تغذیه و غربالگری سلامت قرار گرفتند.

۱۰۹