پیرامون بهیمنه سازی فضای سبز آبادان /تشکیل جلسه در فرمانداری ویژه

با توجه به دستور العمل اخیر دکتر مقتدایی، استاندار خوزستان پیرامون توسعه و بهینه سازی فضای سبز در استان، ظهر امروز جلسه ای با حضور مهندس رضا حقیقت معاون فرماندار در امور عمرانی و برنامه ریزی و مسئولین مربوطه در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان،این دستور العمل بر اساس پژوهش مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و منطبق به سازگاری اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف خوزستان طراحی شده و به طور واضح مشخص گردیده که برای هر شهرستان چه گونه هایی مناسب رشد و نمو می باشد.

با توجه به آلودگیهای هوا و محدودیت فضای سبز در منطقه، در این نشست همچنین آسیب های وارد آمده به فضای سبز شهرستان و راهکارهای مناسب جهت مقابله با خشکسالی این فضا مورد بحث، تبادل نظر و تحلیل قرار گرفت.

الزام به تشکیل کمیته ای در این خصوص در راستای تدوین، نظارت و اجرای این دستورالعمل از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح گردید تا دستگاه های اجرایی مکلف شوند با به کارگیری تجهیزات و نیروهای زبده با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی بتوانند در جهت توسعه فضای سبز شهرستان گام های مؤثری بردارند.

گفتنی است طبق این دستور العمل ریاست این کمیته به عهده فرماندار و دبیری آن با مسئولیت شهردار هر شهرستان می باشد. شناخت و اشراف به جزئیات فضای سبز، بررسی مشکلات موجود، راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط و تنوع و نوع گونه های گیاهی، همسویی با برنامه های توسعه و زمینه سازی برای مشارکت مردمی در جهت حفظ و توسعه ی فضای سبز از جمله مباحث تأکیدی در دستور العمل توسعه فضای سبز استان خوزستان می باشد.

۳۱۳۴