دقایقی پیش

استاندار خوزستان با فرماندار ویژه آبادان دیدار کرد

علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان دقایقی پیش با احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان دیدار کرد.

علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان دقایقی پیش با احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان حسینی محراب قرار است صبح امروز از بیمارستان علوی آبادان که در شُرُف افتتاح کامل می باشد بازدید کند.
این بازدید با حضور فتاح ریاست بیناد مستضعفان انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

در دیدار صبح امروز استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان، از سوی عباسپور نمای کلی وضعیت شهرستان از منظر عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به اطلاع حسینی محراب رسید.

۸۰