عصر امروز

فرماندار ویژه آبادان از پروژه عملیات اجرایی انتقال زه آب طرحهای نیشکر  بازدید کرد

احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان عصر امروز از پروژه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب طرح‌های نیشکر از غرب به شرق  رودخانه کارون که به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان در حال اجرا است بازدید کرد.

احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان عصر امروز از پروژه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب طرح‌های نیشکر از غرب به شرق  رودخانه کارون که به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان در حال اجرا است بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این بازدید عمید زاده فرماندار ویژه خرمشهر نیز حضور داشت.

شایان ذکر است دفع  زه آب اکثر پروژه های آبیاری و زهکشی در ساحل غربی رودخانه کارون از جمله اراضی طرح توسعه مشکل استان خوزستان و کرخه جنوبی از طریق تخلیه به داخل رودخانه ها و تالاب های مجاور و نزدیک پیش‌بینی شده بود. با این وجود  تخلیه زه آب پروژه های اجرا شده در رودخانه کارون به ویژه هنگام آبشویی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت آن دارد.
لذا به منظور کنترل زه آب های مذکور و انتقال آن ها طرح ساماندهی و انتقال زه آب های  تجمع یافته اراضی کشت و صنعت نیشکر خوزستان شامل احداث ایستگاه پمپاژ زهکشی در انتهای کانال شیردم، سیفون انتقال زه آب از زیر رودخانه کارون و احداث زهکش انتقال از بعد از سیفون تا خور کویرین با تقسیم کار بین ارگانهای سازمان آب و برق خوزستان، وزارت نفت و شرکت توسعه نیشکر تعریف گردید.

۱۳۰