با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان و فرماندار ویژه آبادان برگزار شد

نشست تعیین تکلیف خدمت رسانی به مناطق هم مرز آبادان و خرمشهر/خانچی بر اهتمام دستگاه‌های شهرستانی و استانی در پیشگیری از بحران تاکید کرد/فرماندار ویژه آبادان :اطلس بحران شهرستان در دست تدوین است

با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان نشست تعیین تکلیف خدمت‌رسانی به مناطق هم مرز آبادان و خرمشهر برگزار شد.

 

با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان نشست تعیین تکلیف خدمت‌رسانی به مناطق هم مرز آبادان و خرمشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در این خصوص گفت: امروز دو جلسه مهم در فرمانداری با محوریت محمدخانچی معاونت محترم عمرانی استانداری خوزستان و سایر مدیران دستگاه‌های شهرستان که به همراه مدیران کل استانی خود در این نشست حضور داشتند برگزار شد. جلسه اول در خصوص تعیین تکلیف مناطق هم مرز بین آبادان و خرمشهر جهت خدمات رسانی مطلوب تر دستگاه های خدمات رسان بود.از گذشته برخی از نقاط از نظر تقسیمات کشوری مربوط به خرمشهر بود ولی شهرستان آبادان به آن منطقه خدمت‌رسانی می‌کرد و برعکس. در این نشست مقرر شد برای نقاطی مثل صنگور، کوی شهید عباسپور(برق) ، بلوار منتهی به فرودگاه و نقاطی نظایر آن دستگاه‌های استانی ظرف مدت یک ماه آینده تعیین تکلیف بکنند و خدمات رسانی آن را به تفکیک شهرستان های آبادان و خرمشهر و با محوریت تقسیمات کشوری انجام دهند.

وی همچنین افزود:در تعاقب این نشست، جلسه ی پیشگیری از بحران نیز تشکیل گردید که معاونت عمرانی استاندار بر اهتمام دستگاه‌های خدمات رسان شهرستان و استانی بر لزوم جلوگیری از پیشامدهای بارندگی نظیر روز گذشته تاکید کرد.

فرماندار ویژه آبادان همچنین تصریح کرد:به منظور شناسایی دقیق نقاط آسیب پذیر شهرستان آبادان در تمام حوزه های پدافند غیر عامل، کتابچه ی اطلس بحران این شهرستان تدوین خواهد شد.

۶۶