با حضور فرماندار ویژه آبادان

نشست بررسی مشکلات صیادان آبادانی برگزار شد

با حضور احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، سید مجتبی محفوظی نماینده ی مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ابو علی مدیر کل شیلات استان و برخی مدیران محلی و نمایندگان صیادان نشست بررسی مشکلات صید و صیادی آبادان برگزار شد.

 

با حضور احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، سید مجتبی محفوظی نماینده ی مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ابو علی مدیر کل شیلات استان و برخی مدیران محلی و نمایندگان صیادان نشست بررسی مشکلات صید و صیادی آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان عمده مشکل مطرح شده در این نشست تقاضای صیادان زیر مجموعه ی محیط زیست جهت دسترسی بیشتر از نظر جغرافیایی به صیدگاههای منطقه بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان کمبود و کاهش صید در رودخانه ی بهمنشیر، خوریات گوبان و گواردین علت اصلی این درخواست از سوی صیادان محیط زیست است.

به همین منظور و با دستور عباسپور مقرر شد، در هفته ی جاری بین ادارات شیلات و محیط زیست در سطح استان جلسه ای برگزار بشود و امکان سنجی تحت پوشش قرار گرفتن صیادان محیط زیستی از سوی شیلات و آبزیان بررسی گردد.

شایان ذکر است محدوده ی فعالیت صیادان محیط زیست رودخانه های داخلی بهمنشیر و خوریات گوبان و گاردین تحت قوانین و نظارت اداره محیط زیست و محدوه ی فعالیت صیادان شیلات وآبزیان در رودخانه ی اروند و خلیج فارس تحت قوانین و نظارت اداره کل شیلات استان می باشد.

۲۶۹