امروز و در مرکز سامد استانداری خوزستان

فرماندار ویژه آبادان پاسخگوی شهروندان خواهد بود

احسان عباسپور  معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان امروز سه شنبه 20 ام اردیبهشت ماه در مرکز سامد استانداری خوزستان پاسخگوی شهروندان آبادانی خواهد بود.

احسان عباسپور  معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان امروز سه شنبه ۲۰ ام  اردیبهشت ماه در مرکز سامد استانداری خوزستان پاسخگوی شهروندان آبادانی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان شهروندان عزیز  می توانند  از ساعت ۱۱ الی ۱۳با شماره گیری تلفن ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را با فرماندار آبادان مطرح کنند.

۴۸