در راستای تکریم ارباب رجوع و در قالب ملاقات عمومی

فرماندار ویژه آبادان با شهروندان دیدار کرد

صبح امروز احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در راستای تکریم ارباب رجوع و در قالب ملاقات عمومی با شهروندان آبادانی دیدار کرد.

صبح امروز احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در راستای تکریم ارباب رجوع و در قالب ملاقات عمومی با شهروندان آبادانی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این دیدارها  شهروندان مشکلات خود را با عباسپور در میان گذاشتند.
رسیدگی به امورات مردم در دیگر ادارات، خدمات عمومی و اشتغال از اهم مواردی بودکه با فرماندار ویژه آبادان در این ملاقاتها مطرح شد.

۴۲