صبح امروز و به صورت سرزده

فرماندار ویژه آبادان از دانشکده پرستاری و مامایی و پیام نور بازدید کرد

احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان صبح امروز به صورت سرزده از دو واحد دانشگاهی پرستاری و مامایی و همچنین پیام نور که همجوار در منطقه ی سیکلین واقع شده است، بازدید کرد.

احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان صبح امروز به صورت سرزده از دو واحد دانشگاهی پرستاری و مامایی و همچنین پیام نور که همجوار در منطقه ی سیکلین واقع شده است، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان وی در این بازدید ضمن دیدار با مدیران این دو دانشگاه و بازدید از امکانات و تجهیزات در جریان مشکلات این دو واحد آموزشی قرار گرفت.

کمبود فضای آموزشی یکی از معضلات اصلی این دو مرکز است که مقرر شد طی جلسه ای مشترک در فرمانداری ویژه آبادان در راستای همکاری و هم افزایی هر دو دانشگاه گام های موثر و تصمیمات مفیدی در راستای رفاه حال دانشجویان و پرسنل مربوطه گرفته شود.

۹۲