از سوی معاونت توسعه ی مدیریت  و منابع انسانی استانداری خوزستان

ساعات کاری ادارات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی خوزستان تغییر کرد/زمان اجرا؛ هفدهم اردیبهشت

از سوی معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان و با توجه به بخشنامه 44/6/533 مورخه 1401/1/14 ساعات کاری دستگاه های اجرایی از تاریخ 1401/2/17(شنبه) به روال عادی بر می گردد.

از سوی معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان و با توجه به بخشنامه ۴۴/۶/۵۳۳ مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۴ ساعات کاری دستگاه های اجرایی از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷(شنبه) به روال عادی بر می گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان بدین ترتیب شروع به کار دستگاهای اجرایی ساعت ۷:۳۰صبح و پایان کار ساعت ۱۵:۳۰ظهر تعیین می‌گردد.

ساعات کاری بانک‌ها بر اساس دستورالعمل شورای سیاست گذاری بانک‌های استان خواهد بود.
همچنین مراکز امدادی، درمانی،خدمات عمومی، عملیاتی و نوبت کاری و نظایر آن موظف هستند طبق روال قبل نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

۱۳۲۷