در جهت راستی آزمایی و تاکید به انجام واکسیناسیون کارکنان ادارات صورت پذیرفت

بازدید سرزده فرماندار ویژه شهرستان آبادان از ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان

سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان  به منظور راستی آزمایی واکسیناسیون کارمندان ادارات و الزام تمام کارمندان ادارات دولتی و نیمه دولتی به انجام واکسیناسیون  از چند اداره بصورت سرزده بازدید کرد.

سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان  به منظور راستی آزمایی واکسیناسیون کارمندان ادارات و الزام تمام کارمندان ادارات دولتی و نیمه دولتی به انجام واکسیناسیون  از چند اداره بصورت سرزده بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این بازدیدها موسوی ضمن تاکید بر لزوم واکسیناسیون تمام کارکنان ادارات ، به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد نسبت به انجام واکسیناسیون کارمندان در جهت کمک به نسل به وضعیت زرد و آبی اهتمام بورزند.
فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد:به غیر از شاغلینی که برای نزدن  واکسن عذر مستند پزشکی دارند، تمام کسانی که به این امر مبادرت نکرده اند امکان حضور در محل کار را نخواهند داشت و این امر برای مستخدم مستوجب غیبت خواهد بود.

۲۵۵