فوری؛ جهت ابلاغ به مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی، نهادها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی

فرماندار ویژه آبادان :از روز دوشنبه هیچ کارمندی بدون ارائه کارت واکسن، اجازه حضور در محل کار را نخواهد داشت

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت:هیچ کارمندی در دستگاههای دولتی و نیمه دولتی از روز دوشنبه بدون ارائه کارت واکسن حق مراجعه به اداره متبوعش را ندارد.

 

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت:هیچ کارمندی در دستگاههای دولتی و نیمه دولتی از روز دوشنبه دوازدهم مهر ماه، بدون ارائه کارت واکسن حق مراجعه به اداره متبوعش را ندارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان سید زین العابدین موسوی در این باره گفت: تا زمانیکه کارمند اداره و دستگاه مربوطه از انجام واکسیناسیون سر باز بزند حق حضور در محل کار خود را ندارد و این عدم حضور غیبت تلقی خواهد
شد. اگر احدی از کارمندان معذورات پزشکی در تزریق واکسن دارد با ارائه مستندات پزشکی باید این ادعا را اثبات کند.

وی تصریح کرد :این ابلاغ شامل همه کارمندان رسمی ،قراردادی و با هرنوع قرارداد دیگر می باشد. حسن اجرای این مقرره به عهده مدیران دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و موسسات مشابه و بانکها و شرکتهای دولتی و شهرداریها است.
وی اظهار داشت: انتظار میرود همه دستگاههای غیردولتی و موسسات و شرکتهای خصوصی و اصناف هم در این تصمیم اقدام مشابه نمایند.
موسوی از همه دستگاههای حاکمیتی، نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و قضایی هم تقاضا کرد اقدام مشابهی داشته باشند.
وی عنوان کرد: از فردا بازرسین فرمانداری در دستگاههای دولتی راستی آزمایی خواهند نمود و گزارش لازم را به اینجانب خواهند داد.
فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد : در مرحله بعد ارائه تمام خدمات دولتی به شهروندان عزیز منوط به تزریق واکسن است.
ما باید تزریق واکسن را خیلی سریع به ۸۰ درصد برسانیم و هیچ راهی جز همکاری آحاد مردم شریف آبادان وجود ندارد.

موسوی از همه شهروندان خواست برای شکست و ریشه کن کردن کرونا در سنین پایین هم عزیزانشان را واکسینه نمایند و از اجرای این طرح حمایت نمایند.
وی اظهار امیدواری کرد اصحاب قلم و رسانه و فضای مجازی در تبلیغ و انتشار و اجرای این دستور العمل همکاری و مساعدت نمایند تا رکورد خوبی در شهرستان آبادان رقم بخورد.

۶۲۸