بخشدار مرکزی آبادان خبر داد:

انجام پروژه آسفالت معابر اصلی و فرعی روستاهای بخش مرکزی آبادان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان، پیرو انعقاد تفاهم نامه فی‌مابین بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن شهرستان آبادان در خصوص مشارکت ۵۰ درصدی طرفین این تفاهم‌نامه جهت تأمین اعتبار لازم برای پروژه آسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی، عملیات مذکور در سطح روستاها آغاز شده و در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان، پیرو انعقاد تفاهم نامه فی‌مابین بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن شهرستان آبادان در خصوص مشارکت ۵۰ درصدی طرفین این تفاهم‌نامه جهت تأمین اعتبار لازم برای پروژه آسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی، عملیات مذکور در سطح روستاها آغاز شده و در حال انجام است.

ادیب محاوی افزود: در این پروژه، معابر اصلی و فرعی ۱۱ روستای بخش مرکزی آبادان به مساحتی بالغ بر ۴۸ هزار متر مربع و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال آسفالت شده است
وی از استمرار این پروژه کلان در سطح سایر روستاها در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

۲۴۸