بازدید بخشدار اروندکنار از نخلستان‌های منیوحی

تاکید جلالی بر لزوم تسریع خرید حمایتی خرمای کشاورزان

ظهر امروز  صادق جلالی  بخشدار اروندکنار  به همراه حسن دشتی رئیس جهاد کشاورزی آبادان از نخلستانهای منیوحی بازدید کرد.

ظهر امروز  صادق جلالی  بخشدار اروندکنار  به همراه حسن دشتی رئیس جهاد کشاورزی آبادان از نخلستانهای منیوحی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این بازدید که به منظور  بررسی مشکلات کشاورزان در فصل برداشت خرما پذیرفت  بخشدار اروندکنار بر لزوم تسریع بر انجام خرید حمایتی خرمای نخلداران تاکید کرد.

وی تصریح کرد :چنانچه خرید حمایتی سریعا صورت نپذیرد، کشاورزان این بخش متحمل خسارتهای جبران ناپذیری خواهند شد.

۱۳۵