با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه

اولین جلسه ی شورای شهرستان آبادان برگزار شد

با حضور بیژن ربيعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده و نمایندگان شورای اسلامی بخش اروندکنار و مرکزی، اولین جلسه ی شورای شهرستان آبادان با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه برگزار شد.

با حضور بیژن ربیعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده و نمایندگان شورای اسلامی بخش اروندکنار و مرکزی، اولین جلسه ی شورای شهرستان آبادان با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این نشست و بر اساس انتخابات داخلی، سید حمید موسوی با ۵ رای به عنوان ریاست شورای شهرستان آبادان، توفیق ابریسمی با ۵ رای به عنوان نائب رئیس و جواد ابراهیمی با ۵ رای به عنوان منشی به مدت یکسال منصوب شدند.
همچنین عدنان محمد نصاری با ۵ رای به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای اسلامی استان به مدت ۴ سال  منصوب شد.
شایان ذکر است از  وظایف شورای اسلامی شهرستان که اعضای آن ترکیبی از شورای سطح شهرستان (شهری و روستایی) می باشند بر طبق ماده ی ۸۶ قانون شوراها  می‌توان  به هماهنگی، نظارت و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای شهر و بخش اشاره نمود.

۴۷۸