با اعلام استانداری خوزستان

تایم کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان تغییر کرد

با اعلام استانداری خوزستان تایم کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان بدین ترتیب ساعات آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان ۷:۳۰ صبح و ساعت پایان کار ۱۴:۳۰ دقیقه ظهر اعلام می گردد.

۲۶۲۷