نشست فوری کارگروه تنظیم بازار شهرستان آبادان برگزار شد

نرخ جدید آب تصفیه ی بهداشتی (بشکه ۲۰ لیتری) مصوب گردید

صبح امروز نشست فوری کارگروه تنظیم بازار شهرستان آبادان به ریاست بتول سعیدی زاده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه، مدیران ادارات صمت، اتحادیه بنکداران،مرکز بهداشت، اتاق اصناف، فرماندهی پایگاه بسیج اصناف، دایره نظارت بر اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی در محل فرمانداری با موضوع رسیدگی به قیمت آب تصفیه ی بهداشتی (بشکه20 لیتری) برگزارشد.

 

صبح امروز نشست فوری کارگروه تنظیم بازار شهرستان آبادان به ریاست بتول سعیدی زاده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه، مدیران ادارات صمت، اتحادیه بنکداران،مرکز بهداشت، اتاق اصناف، فرماندهی پایگاه بسیج اصناف، دایره نظارت بر اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی در محل فرمانداری با موضوع رسیدگی به قیمت آب تصفیه ی بهداشتی (بشکه۲۰ لیتری) برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان پس از بررسی آنالیز قیمت ارائه شده از سوی اتحادیه و توضیحات یکی از
توزیع کنندگان بهای هر بشکه ۲۰ لیتری آب در محل توزیع آب تصفیه بهداشتی شده ۲۵۰۰ تومان جهت تحویل به شهروندان و ۲۳۰۰ جهت تحویل به سه چرخه ها و وانت دارها مصوب گردید.
تحویل بشکه ۲۰ لیتری آب توسط وانت دارها و سه چرخه ها درب منزل شهروندان به قیمت ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
تمامی سوپرمارکت‌هایی که جلوی واحد خود اقدام به فروش آب تصفیه بهداشتی می نمایند، می بایست هر بشکه ی ۲۰ لیتری را به مبلغ ۲۵۰۰ به فروش برسانند.
همچنین مقرر گردید توزیع کنندگان آب از فروش آب به سه چرخه ها و وانت بارهایی که فاقد مجوز می باشند خودداری به عمل آورند.

تمامی سه‌چرخه ها و وانت بارهایی که به شغل توزیع آب مشغول می باشند نیز موظف هستند جهت دریافت مجوزهای لازم به اتحادیه بنکداران و مرکز بهداشت مراجعه نمایند.

شهروندان آبادانی می توانند در صورت مشاهده ی هر گونه تخلف موارد را به سامانه ی ۱۲۴ اداره صمت و بازرسی اتاق اصناف آبادان گزارش نمایند.

۱۳۳