از سوی وزارت کشور ارزیابی عملکرد سال 99 فرمانداری های استان اعلام شد

صعود ۱۶ پله ای فرمانداری ویژه آبادان با کسب رتبه سوم استان/کارکنان فرمانداری ویژه سطح عالی عملکرد را کسب کردند

بر اساس نتايج  ارزشيابي عملكرد سال ١٣٩٩اعلام شده توسط وزارت كشور ، فرمانداري ویژه آبادان با كسب نمره عالي و با ١٦ پله صعود  نسبت به سال قبل بالاتر از فرمانداري هاي ويژه سطح استان و فرمانداري هاي شهرهاي هم تراز، با ٩٠.١١٩ درصد تحقق اهداف و در مجموع با اخذ ٢٩٣ امتياز بيشتر از سال ٩٨ در جايگاه سوم استان خوزستان قرار گرفت.

بر اساس نتایج  ارزشیابی عملکرد سال ١٣٩٩اعلام شده توسط وزارت کشور ، فرمانداری ویژه آبادان با کسب نمره عالی و با ١۶ پله صعود  نسبت به سال قبل بالاتر از فرمانداری های ویژه سطح استان و فرمانداری های شهرهای هم تراز، با ٩٠.١١٩ درصد تحقق اهداف و در مجموع با اخذ ٢٩٣ امتیاز بیشتر از سال ٩٨ در جایگاه سوم استان خوزستان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان محورهای عملکردی فرمانداری های بر اساس سر فصل‌های و شاخصهای ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته بود.

١- ارتقا امنیت پایدار داخلی
٢- توسعه مشارکت و نشاط سیاسی
٣- هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی
۴- توسعه شهری و روستایی
۵- مدیریت بحران
۶- هماهنگی امور اقتصادی
٧- زنان و خانواده
٨ -برنامه ریزی و پشتیبانی
٩- ارتقا سلامت اداری، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان

۱۶۹