با دستور استاندار خوزستان

ساعات کاری ادارات تغییر کرد

با دستور قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان ساعات کار ادارات و دستگاههای اجرایی استان برای نیمه ی اول شهریور تغییر کرد.

با دستور قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان ساعات کار ادارات و دستگاههای اجرایی استان برای نیمه ی اول شهریور تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان به این ترتیب و از تاریخ یکم شهریور لغایت پانزدهم شهریور ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرایی از ساعت ۷:۳۰لغایت ۱۳:۳۰خواهد بود.

۱۳۴۰