با مصوبه ی هیأت وزیران

ساعات کاری ادارات در خوزستان تغییر کرد

با مصوبه هیأت وزیران مورخه 16 ام تیرماه ساعات کاری ادارات تا پایان مرداد ماه از ساعت 7صبح لغایت 13 تعیین گردید.

با مصوبه هیأت وزیران مورخه ۱۶ ام تیرماه ساعات کاری ادارات تا پایان مرداد ماه از ساعت ۷صبح لغایت ۱۳ تعیین گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این بازه ی زمانی ادارات کماکان در روز پنج شنبه تعطیل هستند.

این مصوبه توسط سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان به تمام دستگاهای اجرایی استان ابلاغ شده است.

۸۵۹