با توجه به ادامه رای گیری در حوزه انتخابیه آبادان

عوامل اجراییِ کارمند در شعب اخذ رای، شنبه و یکشنبه تعطیل می باشند

با توجه به ادامه ی رای گیری در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان آن دسته از عوامل اجرایی شعب اخذ رای که کارمند ادارات و دستگاههای اجرایی می باشند شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

با توجه به ادامه ی رای گیری در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان آن دسته از عوامل اجرایی شعب اخذ رای که کارمند ادارات و دستگاههای اجرایی می باشند شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ی ستاد انتخابات شهرستان آبادان، همچنین اداراتی که به عنوان شعب اخذ رای فعالیت داشته اند به دلیل انجام فرایند شمارش آراء در این شعب ، روز شنبه تعطیل می باشند.

۴۶۰