زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

هم اکنون در حال برگزاری /سومین مانور برگزاری انتخابات

با حضور اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و همچنین مسئولین حراست فرمانداری ویژه آبادان، هم اکنون مانور برگزاری انتخابات در محل این فرمانداری در حال اجرا است.

با حضور اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و همچنین مسئولین حراست فرمانداری ویژه آبادان، هم اکنون مانور برگزاری انتخابات در محل این فرمانداری در حال اجرا است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان قرار است سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر ۲۸ خردادماه همزمان در سراسر کشور در حوزه انتخابیه آبادان (آبادان، اروندکنار، چوئبده) برگزار خواهد شد.

۱۸۰ شعبه ی اخذ رای در این سه شهر کار رای گیری را به عهده خواهند داشت. این دوره حوزه انتخابیه آبادان افزایش شعب به میزان ۱۵ شعبه داشته است.

۴۶۲