زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان /هم اکنون در حال برگزاری

نشست آموزشی کاربران رایانه در شعب اخذ رای انتخابات ۱۴۰۰

هم کانون و به میزبانی تالار اجلاس غدیر فرمانداری ویژه آبادان، نشست کاربران رایانه در شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا در حال برگزاری است.

هم کانون و به میزبانی تالار اجلاس غدیر فرمانداری ویژه آبادان، نشست کاربران رایانه در شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا در حال برگزاری است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان قرار است نشست آموزشی نمایندگان فرماندار، اعضای بازرسی و اعضای شعب اخذ رای نیز ابتدای هفته آتی برگزار گردد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار است در تاریخ جمعه بیست و هشتم خرداد ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان آبادان و شهرهای اروندکنار وچوئبده برگزار شود.

۲۹۲