از سوی کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات آبادان

اسامی نهایی نامزدهای حضور در ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر در حوزه انتخابیه آبادان اعلام شد

فایل pdfنامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه آبادان

فرم۲۸_شهر آبادان

 

 

فرم۲۸_شهر اروند کنار

 

 

 

 

 

۳۱۷