با نهایی شدن کار رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخاباتی شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت

۱۹۵ نامزد در حوزه انتخابیه آبادان رقابت خواهند کرد

با تایید صلاحیت ۱۲ نفر دیگر  (۱۱ نفر آبادان، یک نفر چوئبده) کار رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخاباتی شورای شهر آبادان از سوی هیئت مرکزی نظارت نهایی شد.

با تایید صلاحیت ۱۲ نفر دیگر  (۱۱ نفر آبادان، یک نفر چوئبده) کار رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخاباتی شورای شهر آبادان از سوی هیئت مرکزی نظارت نهایی شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان از بین افرادی که به نتیجه رسیدگی به صلاحیت خود در هیئت نظارت استانی اعتراض داشتند و اعتراض خود را به هیأت نظارت مرکزی رسانده بودند ۱۲ نفر که شامل ۱۱ نفر آبادان و یک نفر چوئبده تایید صلاحیت شدند.

به این ترتیب در کل برای حوزه انتخابی آبادان ۱۹۵ نفر در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عنوان  نامزد رقابت خواهند کرد که ۱۶۴ نامزد مربوط به آبادان ۱۲ نامزد مربوط به چوئبده و ۱۹ نامزد مربوط به اروند کنار خواهند بود.

۵۳۹