در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونای استان:

فرماندار ویژه آبادان: برای تبلیغات انتخاباتی هیچ مجوزی در سالنها و مکانهای بسته و مسقف داده نمی شود

فرماندار ویژه آبادان در حاشیه نشست ستاد مقابله با کرونا استان که لحظاتی پیش به صورت ویدیو کنفرانس با استاندار خوزستان برگزار شد اظهار داشت: برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها هیچ مجوزی در سالن ها و مکان های بسته و مسقف داده نمی شوند و کاندیداها تنها مجاز به تبلیغات در فضاهای باز هستند.

فرماندار ویژه آبادان در حاشیه نشست ستاد مقابله با کرونا استان که لحظاتی پیش به صورت ویدیو کنفرانس با استاندار خوزستان برگزار شد اظهار داشت: برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها هیچ مجوزی در سالن ها و مکان های بسته و مسقف داده نمی شوند و کاندیداها تنها مجاز به تبلیغات در فضاهای باز هستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان سید زین العابدین موسوی افزود: اگر کاندیدایی چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه شورای شهر قصد برگزاری میتینگ یا جلسات انتخاباتی را دارد از همین الان رزرو مکانهای مسقف را جدأ از دستور کار خود خارج کنند.
موسوی گفت: تجمعات صرفا در سالنهای ورزشی روباز و با ظرفیت فقط ۳۰ درصد مکان انجام می شود.
اگر کاندیدایی قصد برگزاری جلسه یا میتینگ را دارد ابتدا باید  به صورت کتبی به فرمانداری معرفی نماید و بهداشت باید هم آن مکان را تایید نماید و هم بر فاصله ۲متری شرکت کنندگان نظارت کند.
فرماندار ویژه آبادان گفت: بنابراین هرگونه تجمع غیر قانونی است مگر شرایط مذکور را داشته باشد. لذا هرگونه تجمع انتخاباتی یا هر تجمع مشابه در مساجد و حسینیه ها و تکایا ممنوع است.
موسوی افزود: ما مصمم هستیم کوچکترین تخلفات را در دستگاه قضا مطرح نماییم لذا به همین منظور شعبات ویژه تخلفات انتخاباتی در دادسراها تشکیل شد و با متخلفین جدأ برخورد خواهد شد.

۷۱