فرماندار ویژه آبادان فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت

موسوی :روابط عمومی زبان گویای هر سازمان است/مدیران به این بخش سازمانی بیشتر اهمیت دهند

سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات را به تمام مدیران روابط عمومی و کارشناسان این حوزه تبریک گفت و از روابط عمومی ها به عنوان زبان گویای  سازمان ها نام برد.

سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات را به تمام مدیران روابط عمومی و کارشناسان این حوزه تبریک گفت و از روابط عمومی ها به عنوان زبان گویای  سازمان ها نام برد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار ویژه آبادان، موسوی در این باره گفت:امروز با توسعه وسایل ارتباط جمعی و گرایش شهروندان برای گفتگو و مطالبه گری در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسئولیت روابط عمومی ها دو چندان شده است.
موسوی تصریح کرد:ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع، پیگیری مطالبات شهروندان، پاسخگویی به ارباب رجوع، هماهنگی جهت برگزاری جلسات، نشست ها و رویدادها ی مناسبتی، تولید اخبار و همچنین صیانت از وجه ی شغلی سازمانی، تنها  گوشه ای از فعالیت روزمره کارکنان حوزه ی روابط عمومی است.
وی تاکید کرد:مدیران سازمانی باید بیشترین اهمیت را برای واحد  روابط عمومی خود قائل باشند.یک روابط عمومی ضعیف قطعا توانایی ایجاد ارتباط بین شهروندان و مدیران را نخواهد داشت و نخواهد توانست عملکرد یک دستگاه را آنطور که باید و شاید انتشار دهد. چه بسا در همین رابطه افراد قوی در این حوزه می توانند با شناسایی نقاط ضعف یک اداره در بر طرف کردن چالش‌های پیش رو موثر عمل کنند.
فرماندار ویژه آبادان ضمن تبریک مجدد این روز به مدیران و کارشناسان روابط عمومی، خاطر نشان کرد:امیدوار هستم روابط عمومی ها در سایه توجه ی مسئولین مربوطه به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.

۱۰۱