اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی و رسانه ی ستاد انتخابات شهرستان آبادان

از مجموع ۹۴ مورد شکایت، ۳۵ داوطلب در هیأت نظارت استانی تایید صلاحیت شدند

کار رسیدگی به اعتراض داوطلبین رد صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به پایان رسید و هیئت نظارت استانی از حوزه انتخابیه شهرستان آبادان ۳۵ داوطلب را تایید صلاحیت کرد.

 

کار رسیدگی به اعتراض داوطلبین رد صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به پایان رسید و هیئت نظارت استانی از حوزه انتخابیه شهرستان آبادان ۳۵ داوطلب را تایید صلاحیت کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان از داوطلبین رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آبادان که شامل آبادان، اروندکنار و چوئبده می‌ باشند درکل ۹۴ نفر در هیئت نظارت استانی اعتراض خود را ثبت کردند که از این بین از حوزه آبادان ۵۴ نفر مجدد رد صلاحیت شدند و ۳۰ نفر صلاحیت خود را اخذ کردند. از حوزه اروندکنار ۲ نفر مجدد رد صلاحیت شدند و چهار نفر صلاحیت خود را اخذ کرده‌اند و از حوزه چوئبده ۳ نفر مجددا رد صلاحیت شدند و یک نفر تایید صلاحیت گردید.

در مجموع در حوزه انتخابیه ۱۹۰ داوطلب تایید صلاحیت نهایی شدند که ۱۵۸ نفر مربوط به آبادان ۱۹ نفر مربوط به اروندکنار و ۱۳ نفر مربوط به چوئبده می باشد.

همچنین داوطلبینی که رد صلاحیت مجدد خود را از هیئت نظارت استانی دریافت کردند به شرط اینکه در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ثبت نام کردند می توانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی اعلام کنند.

۴۹۵