اطلاعیه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان

برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام عدالت

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در نامه‌ای به فرمانداران این استان در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عدالت اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در نامه‌ای به فرمانداران این استان در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عدالت اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود.

پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری سهام عدالت به مردم و با عنایت به تبصره ۵ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۳ به روش الکترونیکی در آدرس تارنمای https://dima.cscdiran.ir برگزار می شود.

۷۹