در فرماندار ویژه آبادان

نشست تنظیم بازار برگزار گردید

دومین جلسه ستادتنظیم بازار به ریاست سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر مدعوین در محل فرمانداری آبادان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ساعت ۱۱ صبح با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و ذکر صلوات آغاز گردید.

در ابتدای جلسه سرکار خانم سعیدی زاده معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ضمن خیر مقدم و خوش آمد به اعضا حاضر در جلسه از زحمات ادارات صمت دامپزشکی بسیج اصناف تعزیرات اتاق اصناف و عاملین توزیع مرغ تشکر و قدردانی نمودند و از اداره صمت و بسیج اصناف درخواست نمودند که نظارت ها و بازرسی ها همچنان برقرار باشد و گزارشات تخلف به اداره تعزیرات ارسال گردد با توجه به اینکه تعدادی از کارخانه های فروش یخ در سطح شهرستان درخواست افزایش نرخ نموده بودند.
پیشنهادات و نظرات نماینده اتحادیه تعاونی صیادان و کارخانه های یخ شنیده شد و نرخ در سال جاری به شرح ذیل به تصویب رسید.
۱_ قیمت یخ با آب معمولی درب کارخانه جهت صیادان هر قالب هفتاد هزار ریال
۲_ قیمت یخ با آب شیرین بالفافه پوشش پلاستیکی هر قالب یکصد وسی هزار ریال
۳ _قیمت یخ با آب شیرین بدون لفافه و پوشش یکصد هزار ریال
۴_ قیمت یخ با آب شیرین تک فروشی درب کارخانه با پلاستیک و لفافه یکصد و پنجاه هزار ریال
۵_ قیمت نرخ یخ آب شیرین تک فروشی بدون پلاستیک یکصد و بیست هزار ریال
۶_قیمت نرخ یخ معمولی تک فروشی درب کارخانه هشتاد هزار ریال
مقرر گردید سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اروند دور از کار خودرو و دو نفر نیرو به منظور بازرسی از واحدهای صنفی به فرمانداری آبادان معرفی نماید.

۱۱۶