از سوی رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان خوزستان

اعضای هیأت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان آبادان منصوب شدند

به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از سوی امیری رییس هیات بازرسی انتخابات استان خوزستان، اعضای هیأت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان آبادان منصوب شدند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ی ستاد انتخابات شهرستان آبادان در همین راستا یوسف پای گذار به عنوان رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان آبادان منصوب شد. جعفر کرد زنگنه به عنوان عضو و دبیر این هیأت و مجید قمری به عنوان عضو هیأت بازرسی منصوب شدند.

همچنین مهدی بیرم وند به عنوان مسئول دبیرخانه و سید طاهر موسوی راد و طیبه مرادی به عنوان کارشناس دبیرخانه هیأت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان آبادان منصوب شدند.

۳۲۴