با هدف پيگيری مصوبات سال گذشته و بررسی موضوعات مطروحه ی اشتغال

معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی فرمانداری ویژه آبادان از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید کرد

بتول سعیدی زاده، معاونت برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری ویژه آبادان به منظور پیگیری مصوبات سال گذشته و بررسی موضوعات مطروحه در حوزه اشتغال، ضمن بازدید سرزده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ریاست این اداره دیدار و گفتگو کرد.

بتول سعیدی زاده، معاونت برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری ویژه آبادان به منظور پیگیری مصوبات سال گذشته و بررسی موضوعات مطروحه در حوزه اشتغال، ضمن بازدید سرزده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ریاست این اداره دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان آبادان به همراه همکاران برنامه ریزی از اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی آبادان در روز دوشنبه مورخ ۲۳ فروردین ماه بازدید کرد.

  در این بازدید  خان تمبی رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی آبادان گزارش مبسوطی از اقدامات صورت گرفته در سال ۹۹ در اجرای طرح های مشوقی اشتغال  دولت ارائه نمود و مقرر گردید طرح های پیشنهادی دولت با جدیت پیگیری گردد.

۸۴