زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

پایان نام نویسی داوطلبین شوراهای روستا و تیره ها ی عشایری/۴۳۰ نفر؛ ۲۱۷ نفر بخشداری اروندکنار، ۲۱۳ نفر بخشداری مرکزی/۵۵ نفر غیر حضوری، ۳۷۵ نفر حضوری/۲۱ نامزد خانم ثبت کردند

کار نام‌نویسی از داوطلبین حضوردر انتخابات شوراهای روستا و تیره‌های عشایری شهرستان آبادان که شامل دو بخش، بخشداری مرکزی و بخشداری اروندکنار می‌باشد در حالی پایان پذیرفت که430  داوطلب در کلِ این دو بخش ثبت نام کردند.

کار نام‌نویسی از داوطلبین حضوردر انتخابات شوراهای روستا و تیره‌های عشایری شهرستان آبادان که شامل دو بخش، بخشداری مرکزی و بخشداری اروندکنار می‌باشد در حالی پایان پذیرفت که۴۳۰  داوطلب در کل این دو بخش ثبت نام کردند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان از این تعداد ۲۱۳(۲۰۱ آقا، ۱۲خانم)نامزد مربوط به بخشداری مرکزی و۲۱۷(۲۰۸ آقا، ۹ خانم) نامزد مربوط به بخشداری اروندکنار می باشد.

همچنین در این بین ۳۷۵داوطلب به صورت حضوری(بخشداری مرکزی ۱۸۲ نفر، بخشداری اروندکنار ۱۹۳)و۵۵ نامزد(بخشداری مرکزی ۳۱ نفر، بخشداری اروندکنار ۲۴نفر)به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.

۷۵