زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

پایان ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا و تیره های عشایری در روز هفتم/۱۱۰داوطلب ثبت کردند/۶۶داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری مرکزی و ۵۴ داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری اروندکنار /آمار کلی داوطلبان امروز اعلام می شود

کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام 110داوطلب در روز آخر به پایان رسید.

 

کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام ۱۱۰داوطلب در روز آخر به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان در روز آخر ۶۶نفر برای روستاهای بخش مرکزی(۵۹نفر آقا و ۷نفر خانم) و ۵۴نفر(۵۲ آقا، دونفر خانم) برای روستاهای بخش اروندکنار  ثبت‌نام کرده اند.

شایان ذکر است از  تعداد۱۱۰ نفر ۹۶داوطلب بصورت حضوری و ۱۴ نفر غیر حضوری نام نویسی کردند.

لازم به ذکر است به دلیل قطعی در سیستم جامع ثبت نام انتخابات در روز گذشته، ثبت نهایی تعدادی از داوطلبان امروز انجام می‌گیرد که متعاقبا آمار نامزدهای انتخابات شورای روستای هر دو بخش اعلام می شود.

۶۹