زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

پایان ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا و تیره های عشایری در روز ششم/۵۵ داوطلب ثبت کردند/۲۶داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری مرکزی و ۲۹ داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری اروندکنار

لحظاتی پیش کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام 55داوطلب در روز ششم به پایان رسید.

لحظاتی پیش کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام ۵۵داوطلب در روز ششم به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان تا ساعت ۱۸امروز، ۲۶نفر برای روستاهای بخش مرکزی(۲۳نفر آقا و ۳نفر خانم) و ۲۹نفر(۲۸ آقا، یک نفر خانم) برای روستاهای بخش اروندکنار  ثبت‌نام کرده اند.

شایان ذکر است از  تعداد۵۵ نفر  ۴۶داوطلب بصورت حضوری و ۹نفر غیر حضوری نام نویسی کردند.

فرمانداری ویژه آبادان تا ۲۲ فروردین همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر کار ثبت نام داوطلبین حضور در ششمین دوره انتخابات شورای روستایی،در حوزه روستاهای بخش مرکزی را انجام می دهد. این امر برای روستاهای بخش اروکنار در محل بخشداری این شهر در ساعات و زمان ذکر شده صورت می گیرد.

توصیه ستاد انتخابات شهرستان آبادان به انجام فرایند ثبت نام توسط متقاضیان به صورت غیر حضوری است.

۷۵