زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

پایان ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا و تیره های عشایری در روز پنجم/۱۹ داوطلب ثبت کردند/۱۰داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری مرکزی و ۹ داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری اروندکنار

لحظاتی پیش کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام 19داوطلب در روز پنجم به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان تا ساعت ۱۸امروز، ۱۰نفر برای روستاهای بخش مرکزی و ۹نفر برای روستاهای بخش اروندکنار  ثبت‌نام کرده اند.

شایان ذکر است از  تعداد۱۹ نفر  ۱۴داوطلب بصورت حضوری و ۵نفر غیر حضوری نام نویسی کردند.

فرمانداری ویژه آبادان تا ۲۲ فروردین همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر کار ثبت نام داوطلبین حضور در ششمین دوره انتخابات شورای روستایی،در حوزه روستاهای بخش مرکزی را انجام می دهد. این امر برای روستاهای بخش اروکنار در محل بخشداری این شهر در ساعات و زمان ذکر شده صورت می گیرد.

توصیه ستاد انتخابات شهرستان آبادان به انجام فرایند ثبت نام توسط متقاضیان به صورت غیر حضوری است.

۹۱