عملکرد برتر فرمانداران آبادان و بوشهر در انجام فرایند تشکیل هیأت اجرایی و بارگذاری اطلاعات مربوطه در کل کشور

قدردانی ستاد انتخابات کشور از عملکرد رئیس ستاد انتخابات آبادان

ستاد انتخابات کل کشور روز چهارشنبه در نشست ویدیو کنفرانس سراسر از عملکرد ستاد انتخابات آبادان و بوشهر درتشکیل و  برگزاری بهنگام هیات اجرایی انتخابات  ششمین  دوره شورای شهر و بار گذاری اطلاعات مربوطه در سامانه انتخابات  قدر دانی کرد.

ستاد انتخابات کل کشور روز چهارشنبه در نشست ویدیو کنفرانس سراسر از عملکرد ستاد انتخابات آبادان و بوشهر درتشکیل و  برگزاری بهنگام هیات اجرایی انتخابات  ششمین  دوره شورای شهر و بار گذاری اطلاعات مربوطه در سامانه انتخابات  قدر دانی کرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ی ستاد انتخابات شهرستان آبادان، در این‌ نشست که به ریاست جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کل کشور و با  حضورمعاونین سیاسی استانداران و فرمانداران کل کشور برگزارشد ، موسوی مدیرکل سیاسی و انتخابات وزارت کشور این گزارش را بیان و از ستاد انتخابات شهرستان ابادان‌ و بخشداری ها قدر دانی نمود.

۹۱