زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان

پایان ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا و تیره های عشایری در روز اول/۴۴ داوطلب ثبت کردند/۲۵داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری مرکزی و ۱۹ داوطلب در حوزه روستاهای بخشداری اروندکنار

لحظاتی پیش کار ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  روستا و تیره های عشایری در شهرستان آبادان (بخش مرکزی و بخش اروکنار) با ثبت نام 44داوطلب در روز اول به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان در روز اول تا پایان ساعت ۱۸امروز، ۲۵نفر برای روستاهای بخش مرکزی، و ۱۹نفر برای روستاهای بخش اروندکنار  ثبت‌نام کرده اند.

شایان ذکر است از این تعداد، ۴۰نفر تا پایان روز اول بصورت  حضوری و ۴ نفر غیر حضوری نام نویسی کردند.

فرمانداری ویژه آبادان تا ۲۲ فروردین همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر کار ثبت نام داوطلبین حضور در ششمین دوره انتخابات شورای روستایی،در حوزه روستاهای بخش مرکزی را انجام می دهد. این امر برای روستاهای بخش اروکنار در محل بخشداری این شهر در ساعات و زمان ذکر شده صورت می گیرد.

توصیه ستاد انتخابات شهرستان آبادان به انجام فرایند ثبت نام توسط متقاضیان به صورت غیر حضوری است.

۴۱