با دستور فرماندار ویژه آبادان

فرایند ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر  آغاز شد

با دستور سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و همچنین رئیس ستاد انتخابات شهرستان آبادان فرایند ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر آغاز شد.

با دستور سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و همچنین رئیس ستاد انتخابات شهرستان آبادان فرایند ثبت نام از داوطلبین ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع‌رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان از ساعت ۸ صبح امروز بیستم اسفندماه  کار ثبت نام از داوطلبین حضور در انتخابات شورا ی اسلامی شهر در ستاد انتخابات آغاز شده است.
توصیه ستاد انتخابات شهرستان آبادان به تمامی  داوطلبین  این است که فرآیند ثبت‌نام را حتی المقدور به روش الکترونیکی انجام بدهند و برای ثبت نهایی به ستاد مراجعه کنند.

۱۲۴