فرماندار ویژه آبادان:

مکلف به اجرای مصوبات ستاد کرونا هستیم/جان مردم در خطر است/از همشهریان می خواهم حمایت و همکاری کنند/روسای اتحادیه های متخلف به دادسرا معرفی خواهند شد

سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان با تاکید به اینکه ستاد مقابله با کرونا مکلف به اجرا مصوبات استانی و کشوری ستاد می باشد،گفت :سلامت شهروندان خط قرمز ما است. از این پس روسای اتحادیه هایی که در مجموعه گروه شغلی دو و سه و چهار تخلف می کنند و همچنین خاطیانی که نقش در اجرا و عدم اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا دارند ، به دادسرا معرفی می شوند و بر علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان موسوی در این باره گفت:
برای پایان دادن به وضعیت قرمز هیچ راهی جز اجرای پروتکلها توسط مردم و تمکین اتحادیه ها و اصناف و اجرای ماموریت توسط ادارات و ارگانهای متولی وجود ندارد.

وی تصریح کرد:باید باور داشت هزینه ی عدم مقابله با کرونای انگلیسی جان انسانهاست. در مقابله دقیق با کرونا هزینه و خسارات مالی وجود دارد اما در درجه دوم اهمیت و قابل جبران است. کرونای جدید جان فرزندان جوانمان را تهدید میکند. از این رو از مردم و اصناف می خواهیم همکاری کنند.

فرماندار ویژه آبادان بیان کرد:از امشب چنانچه صنفی از گروه ٢،٣و۴ فعالیت داشته باشد. رییس اتحادیه اش به عنوان مجرم بازداشت خواهد شد.
اگر همکاری دقیق صورت نگیرد تا فروردین اوضاع به همین ترتیب است.
موسوی تاکید کرد:ما مکلف به اجرای قانون برای حفظ جان همشهریانمان هستیم. باید این مدت را تحمل کنیم و راهی جز این نداریم. از همه همشهریان تقاضا داریم حمایت کنند تا بر وضعیت غالب شویم.

نویسنده خبر:محسن سیف

۵۶۱