تاکید بر استمرار تامین گسترده ی کالاهای اساسی /ارائه گزارش بازرسی اداره صمت و اتاق اصناف

نشست ستاد تنظیم بازار برگزار شد

صبح امروز به ریاست سید مصطفی علوی نیا معاون برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری ویژه آبادان نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان آبادان با دستور کار بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی شهرستان آبادان برگزار شد.

صبح امروز به ریاست سید مصطفی علوی نیا معاون برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری ویژه آبادان نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان آبادان با دستور کار بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این نشست ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی مواردی چون برنامه ریزی برای تامین مایحتاج شب عید و همچنین کنترل بازار میوه و تره باز در ایام منتهی به سال مورد بررسی قرار می گرفت.

در این نشست طبق گزارش اداره صمت شهرستان آبادان در ماه گذشته بیش از ۳۲۰ مورد بازرسی صورت گرفته است که ۸۱ مورد آن به اداره تعزیرات شهرستان ارجاع شده است و همچنین ۲۴۶ مورد گزارش مردمی به ستاد خبری این اداره وصول شده است که مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. در ماه گذشته نیز ۱۵۰ تُن روغن، ۶۰ تُن برنج و ۳۶۰ تُن شکر نیز از سوی اداره صمت توزیع گردیده است.
همچنین از سوی اتاق اصناف شهرستان آبادان حدود ۱۱۰۰ بازرسی  در سه ماه گذشته صورت گرفته است که نزدیک به ۷۰ پرونده تشکیل گردیده است و بیش از ۸۰ واحد صنفی متخلف در این خصوص پلمپ گردیده است. همچنین حدود ۷۸ فقره  شکایت صنفی به اتاق اصناف شهرستان آبادان وصول گردیده است.
در این نشست علوی نیا اظهار کرد: با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می شویم تمام مجموعه شهرستان در صدد هستند که بتوانند تامین گسترده کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان را به صورت مستمر ادامه دهند. در همین خصوص با همکاری ارکان ستاد قطعاً در اماکن مختلف توزیع میوه شب عید را در دستورکار قرار خواهیم داد.
وی همچنین بر انجام بازرسی های مشترک در این خصوص تاکید کرد و گفت:در خصوص توزیع روغن نباتی، وضعیت بسیار بهتر از روزهای گذشته است و تقریبا کمبودی در این خصوص مشاهده نشده است. بازرسی های مشترک ستاد تنظیم بازار نیز مستمر خواهد بود و در روزهای آخر سال تشدید می شود.

۱۸۴