توضیحات سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص سهیمه آرد روستای تنگه

علوی :کاهش سهمیه آرد نداشته ایم/نظارت بر واحد های نانوایی تشدید خواهد شد 

سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص تقاضای شهروندان روستای تنگه مبنی بر کاهش سهمیه آرد مصرفی در این روستا و واحد صنفی عرضه نان، اظهار داشت: سهمیه این روستا کم نشده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان وی در این باره گفت:
سهمیه آرد روستای تنگه دو کم که نشده است. برعکس از ١۴٠کیسه به ٢٢٠کیسه افزایش یافته است.

علوی بیان کرد: طبق قانون، در روستاها آرد خانگی پز میباشد و نانوایی در روستا سهمیه ای  نداشته و بصورت آزاد حساب می شود. قبلا ١۴٠کیسه آرد نانوایی روستای مذکور به مردم داده نمی شد و در نانوایی استفاده میشد.  مردم در این خصوص  مطالبه آرد خود را کرده اند. در کارگروه آرد و نان مصوب شد به نانوایی ١٢٠کیسه (بخاطر اینکه متولی نانوایی ضرر نکند)و به عامل توزیع به ساکنین روستا  ١٠٠کیسه آرد تخصیص داده شد.دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان هم چند روز پیش از این روستا بازدید داشته است.
علوی در خصوص نظرات بر واحدهای عرضه نان در سطح شهر گفت:نظارت بر این واحدها تشدید خواهد شد. همچنین در راستای مبارزه با گران‌فروشی و مقابله با عرضه ی نان بی کیفیت از واحدهای پخت نان نظیر سنگکی، بربری و فانتزی و.. بازرسی به عمل خواهد آمد.

نویسنده خبر:محسن سیف

۱۶۰