با حضور معاون وزیر صنعت و معدن وتجارت

از شهرک‌های صنعتی آبادان بازدید به عمل آمد

صبح امروز با حضور اصغر مصاحب معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیر شهرکهای صنعتی کشور، سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران مربوطه در جهت رسیدگی مشکلات فعالین حوزه اقتصادی و کارخانه های صنایع کوچک از شهرکهای صنعتی آبادان بازدید به عمل آمد.

 

صبح امروز با حضور اصغر مصاحب معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیر شهرکهای صنعتی کشور، سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران مربوطه در جهت رسیدگی مشکلات فعالین حوزه اقتصادی و کارخانه های صنایع کوچک از شهرکهای صنعتی آبادان بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این بازدید، مصاحب با استماع مشکلات صاحبان کارخانه های شهر ک صنعتی دستوراتی در جهت رفع مشکلات مطرح شده، صادر کرد.

عکاس:بهرام نادری

۸۹